• Witamy w Szkole Podstawowej 

   im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie

    

   Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie jest placówką przyjazną dziecku, bezpieczną, stwarzającą uczniom warunki wszechstronnego rozwoju, wyposażającą ich w rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej nauki i pracy.

   W codziennym życiu, zarówno my nauczyciele jak i nasi uczniowie, czerpiemy z przykładu naszej patronki Świętej Jadwigi Królowej i uczymy się od niej szacunku i tolerancji dla każdego człowieka, wrażliwości na ludzką krzywdę i cierpienie oraz chęci zdobywania gruntownej wiedzy.

   Uczymy się żyć dla innych, bo tak jak mówiła nasza patronka Święta Jadwiga Królowa:

   Nie dla siebie nam żyć należy”

    

   Dyrektor Szkoły: mgr Marek Kuźmiek

    

    • Ogłoszenia

    •  

      

       

      


      

      

      

      

     WRZUĆ SMACZKA

     DLA BEZDOMNIACZKA! 

      

     Samorząd Uczniowski ogłasza akcję pod hasłem

     "MIKOŁAJKOWA PAKA DLA BEZDOMNIAKA".

     W ramach akcji prosimy o przynoszenie:

     karmy suchej i mokrej, ryżu, kaszy,

     makaronu, koców i śpiworów.

     Paka przeznaczona będzie dla podopiecznych

     schroniska "Arka" w Przemyślu.

      

      

      

      


      

            

      

     KONKURS „ODBLASKOWA SZKOŁA” –

      I EDYCJA DLA DZIECI

     SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

      

     „Odblaskowa szkoła” – to pilotażowy konkurs koordynowany przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W roku szkolnym 2023/2024 program jest prowadzony na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

     Nasza szkoła podjęła się udziału w tym przedsięwzięciu. W ramach konkursu koordynatorzy projektu Pani Aldona Maksym i pedagog szklony Pani Renata Garbarczyk, we współpracy z wychowawcami i przedstawicielami lokalnego środowiska  zrealizowali szereg działań, których celem było:

     • popularyzowanie stosowania przez uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych,
     • wyposażenie jak największej liczby uczestników ruchu drogowego w elementy odblaskowe,
     • popularyzowanie przepisów ruchu drogowego,
     • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego.

     Wszystkie działania w ramach konkursu zostały udokumentowane.

     Zapraszamy do zakładki „Aktualności” w celu zapoznania się z naszymi osiągnięciami.

      


      

      

     PODZIĘKOWANIA

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasiczynie wraz z koordynatorami Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa szkoła- edycja 2023”, Panią Aldoną Maksym i Panią Renatą Garbarczyk składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji poszczególnych działań. Podziękowania dla Starosty Przemyskiego Pana Jana Pączka, Pani Izabeli Wojciechowskiej z Urzędu Gminy Krasiczyn, Pani Magdaleny Błachut Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasiczynie, Pani Zofii Zwolińskiej Dyrektor Tęczowego Przedszkola w Krasiczynie, Siostrze Alicji Mika Dyrektor Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP pw. Św. Józefa, Panu Adrianowi Pisarskiemu i Panu Łukaszowi Pisarskiemu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasiczynie, Pani Urszuli Gielo z redakcji Życia Podkarpackiego, Panu  Stanisławowi Gęsiorowskiemu redaktorowi Radia Fara, Młodszemu Aspirantowi Krzysztofowi Kopczakowi z Punktu Przyjęć Dzielnicowych w Krasiczynie, Sierżantowi Sztabowemu Emilii Bazan z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, Pani Dorocie Ryś, Pani Ewie Mazur. Dziękujemy również nauczycielom i uczniom, którzy wsparli poszczególne etapy konkursu i aktywnie włączyli się w promocję bezpieczeństwa w naszej szkole.  

      


      

      

      

      

     ZAPRASZAMY

     DO UDZIAŁU W KONKURSIE

      

      

     Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej

     im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie

     oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

     w Krasiczynie pragną serdecznie zaprosić  

     uczniów do wzięcia udziału

     w VI edycji konkursu powiatowego pt:

     „Kardynał Adam Stefan Sapieha –

     Wielki Syn Swojej Ojczyzny”

      

     Więcej informacji przesyłamy w załącznikach:

     Pismo_przewodnie.doc

     Sapieha_regulamin_konkursu.docx

     Sapieha_karty_zgloszenia.docx

     Sapieha_zgoda_RODO.docx

      

      


     \

      

      


      

      

      

      


      

      

     Bezpieczne_wakacje_2023_podziekowanie.pdf

      


      

      

      

      


      

      

     Informujemy, że na podstawie zarządzenia

     Prezesa Rady Ministrów

     od dnia 1.09.- 30.11.2023 r. 

     na obszarze całego kraju obowiązują

     stopnie alarmowe BRAVO oraz CHARLIE CRP.

      

      

     Stopnie_alrmowe_BRAVO_CHARLIE_CRP.pdf

      

      


      

      

     LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

      

      

      

     Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2022/2023 do programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI  i uzyskała środki, dzięki którym uczniowie będą mogli rozwijać kreatywne myślenie, umiejętność obsługi nowoczesnych narzędzi technologicznych oraz zdolności konstrukcyjne.

     Laboratoria Przyszłości – to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją tego programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie szkoły w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).  Laboratoria Przyszłości to także nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia w naszej szkole i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.