Środa 04.05.2016

Ilość odwiedzin: 560761

Witamy w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie

 

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego  oraz klasy I  na rok szkolny 2016/17.

W roku szkolnym 2016/2017 spełnianie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego realizują dzieci urodzone w 2010 r. Dzieci te mają również prawo do rozpoczęcia na wniosek rodziców nauki w klasie I. Wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym  w szkole mogą również realizować dzieci pięcioletnie - urodzone w 2011 r.

W roku szkolnym 2016/17  spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2009 r. z odroczonym do dnia 31 sierpnia 2016 r.  rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego oraz na wniosek rodziców dzieci sześcioletnie (2010r.),  jeżeli     w r. szk. 2015/16 odbyły one roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci sześcioletnie, które nie realizowały rocznego przygotowania  przedszkolnego mogą być przyjęte do klasy I szkoły podstawowej po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Zapisy odbywać się będą od 9 marca do 31 marca 2016 r. w godzinach od 9.00 do 13.00.

Do zapisu proszę przygotować dane dziecka (nr PESEL, akt urodzenia).

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej znajduje się na  WWW.  spkrasiczyn.edupage.org w zakładce "O szkole - dokumenty"

W przypadku, gdy dziecko będzie realizować obowiązek przygotowania przedszkolnego w innej placówce, proszę o poinformowanie telefonicznie lub osobiście dyrektora SP w Krasiczynie.

PODZIĘKOWANIE

W czase ferii zimowych w naszej szkole została pomalowana część pomieszczeń. W związku z powyższym Dyrektor Szkoły składa serdeczne podziękowania osobom, które bezinteresownie zaangażowały się w prace remontowe.

Dziękuję: Panu Andrzejowi Zwolińskiemu i jego ekipie za pomalowanie szatni oraz wykonanie prac związanych z usunięciem awarii instalacji wodnej;

Pani Elżbiecie Plucie za sprzątanie szatni po malowaniu;

Panom: Adamow Katanowi, Dariuszowi Suchojadowi i Leonowi Krukowi za wymianę blatów stolików lekcyjnych;

Pracownikom interwencyjnym za pomalowanie korytarza szkolnego;

Radzie Rodziców za sfinansowanie zakupu farb i innych materiałow potrzebnych do pomalowania szatni.

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                             

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie jest placówką przyjazną dziecku, bezpieczną, stwarzającą uczniom warunki wszechstronnego rozwoju, wyposażającą ich w rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej nauki i pracy.

W codziennym życiu, zarówno my nauczyciele jak i nasi uczniowie, czerpiemy z przykładu naszej patronki Świętej Jadwigi Królowej i uczymy się od niej szacunku i tolerancji dla każdego człowieka, wrażliwości na ludzkie krzywdy i cierpienie oraz chęci zdobywania głębokiej wiedzy i gruntownej nauki.

 

Uczymy się żyć dla innych, bo tak, jak mówiła nasza patronka Święta Jadwiga Królowa:

 

„Nie dla siebie nam żyć należy”.

 

 

Dyrektor szkoły: mgr Joanna Bielańska

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie
    Krasiczyn 117

    37-741 Krasiczyn
  • 0166718322

Galeria zdjęć